Đại Hiệp Truyện

Gói quà Đại Hiệp Lệnh

Sử dụng giftcode Đại Hiệp Lệnh, chư vị đại hiệp nhận được phần quà tân thủ bao gồm:

10
20.000 Bạc, 5000 Chân Khí, Đại Hiệp Lệnh Cấp 1*5
20
50.000 Bạc, 10.000 Chân Khí, Đại Hiệp Lệnh Cấp 2*10
30
100.000 Bạc, 15.000 Chân Khí, Đại Hiệp Lệnh Cấp 3*15, Dịch Cân Đơn Nhất Phẩm*15
40
200.000 Bạc, 20.000 Chân Khí, Đại Hiệp Lệnh Cấp 4*20, Dịch Cân Đơn Nhất Phẩm*30, Túi Hồn Thạch Lục*5
50
350.000 Bạc, 50.000 Chân Khí, Dịch Cân Đơn Nhị Phẩm*30, Túi Hồn Thạch Lục*10, Rương Phòng Cụ Cam*1
60
500.000 Bạc, 80.000 Chân Khí, Dịch Cân Đơn Nhị Phẩm*50, Túi Hồn Thạch Lục*15, Rương Phòng Cụ Cam*2
70
750.000 Bạc, 150.000 Chân Khí, Dịch Cân Đơn Tam Phẩm*50, Túi Hồn Thạch Lam*5, Rương Phòng Cụ Cam*3
80
1.000.000 Bạc, 200.000 Chân Khí, Dịch Cân Đơn Tam Phẩm*75, Túi Hồn Thạch Lam*10, Rương Phòng Cụ Cam*4

Nhận Giftcode

Đăng nhập để nhận được Giftcode của Đại Hiệp Truyện
Tên tài khoản:
Mật khẩu:

Hướng dẫn sử dụng Giftcode Đại Hiệp Lệnh

Bước 1: Đăng nhập vào game
Bước 2: Bấm vào biểu tượng Hoạt Động

Bước 3: Tìm đến hoạt động “Đại Hiệp Lệnh”

Bước 4: Click “Nhập Giftcode” và nhập giftcode của đại hiệp vào.

Bước 5: Bấm “Xác nhận” để hoàn tất.